Obrazek nagłówka

Firma KONKAR wykonuje usługi hartowania zwykłego i odpuszczania części maszyn, urządzeń  oraz noży krążkowych wykonanych ze stali narzędziowych.

Hartowanie zwykłe polega na nagrzaniu przedmiotu hartowanego do zakresu austenitu, a następnie szybkim schłodzeniu w kąpieli chłodzącej, zwykle wodnej lub olejowej, poniżej temperatury początku przemiany martenzytycznej, aż do temperatury otoczenia. Szybkość chłodzenia powinna być dobrana tak, by nie nastąpiły odkształcenia hartownicze.

Odpuszczanie polega na nagrzaniu uprzednio hartowanej stali, wygrzaniu w tej temperaturze i następnie chłodzeniu w powietrzu, oleju lub wodzie. Chłodzenie w oleju i wodzie stosuje się dla stali wrażliwych na kruchość odpuszczania. Powstałe przez intensywne chłodzenie naprężenia usuwa się przez dodatkowe wygrzanie w temperaturze 200-300 °C

  • odpuszczanie niskie
    przy temperaturach 150 – 250 °C, stosowane w celu zmniejszenia naprężeń hartowniczych, z zachowaniem wysokiej twardości.
  • odpuszczanie średnie
    w zakresie temperatur 250 – 500 °C, stosowane w celu zapewnienia znacznej wytrzymałości i sprężystości przy zachowaniu dostatecznej udarności i ciągliwości.
  • odpuszczanie wysokie
    w zakresie temperatur 500 i wyżej  stosowane w celu znacznego zmniejszenia twardości i uzyskania dobrych własności plastycznych.

 

KONKAR Sebastian Karwan
ul. M. Cynarskiego 6 m. 88
92-447 Łódź, Polska
PRODUKCJA:
ul. Śnieżna 10
92-103 Łódź, Polska
tel. kom. +48 503538263
e-mail: biuro@konkar.pl
NIP: PL 727-256-12-13
REGON: 101305566

Strona zrealizowana przez grupę freelancerów Garden Of Art © Copyright 2017 Konkar